บริษัท บีอีเอส พลัส จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.besltc-translation.com 

บริการแปลเอกสาร แปลภาษา รับรองคำแปล รับรองเอกสาร โดย ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม Notary Public

บริการรับรองนิติกรณ์ โดย กรมการกงกุล กระทรวงการต่างประเทศ

โทร 064-4265462, 081-7357969 

E-mail: Ltcbes@gmail.com

Line ID:  0644265462

 

                                                       

"บีอีเอส พลัส" 

 ตั้งอยู่ในย่านสี่แยกบางกะปิ เปิดให้บริการด้านการแปลเอกสารมานานกว่า 20 ปี

เราบริการแปลเอกสาร แปลภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส 

ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาลาว ฯลฯ

              
                

  

                        
"ทีมงานของเรา" 
 เป็นนักแปลที่มีทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ มีความเป็นมืออาชีพ
เต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญสูง
 

ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา บริษัทขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หรือหน่วยราชการต่างๆ

เราพร้อมให้บริการตลอดเวลาแม้ในเวลาเร่งด่วน 

                                

 

 

 

แปลเอกสาร แปลภาษา รับแปลเอกสาร รับรองการแปล รับรองคำแปล รับรองเอกสาร รับรองนิติกรณ์ กรมการกงสุล Translation Service โดย ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม Notary Public โทร 064-4265462

แปลเอกสาร แปลภาษา รับแปลเอกสาร รับรองการแปล รับรองคำแปล รับรองเอกสาร รับรองนิติกรณ์ กรมการกงกุล Translation Service โดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม Notary Public ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี ภาษาลาว ภาษาเขมร

Engine by shopup.com