แปลเอกสาร แปลภาษา รับแปลเอกสาร รับรองการแปล รับรองเอกสาร Translation Service โดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม Nortary Public และ B.E.S. โทร 064-4265462
  |  
 
อัตราค่าบริการต่างๆ 

อัตราค่าบริการ แปลเอกสาร แปลภาษา
- แปลภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ / แปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย  
 แปลพร้อมรับรองคำแปล เริ่มต้นที่หน้าละ 500 บาท
ไม่ต้องรับรองคำแปล เริ่มต้นที่หน้าละ 400 บาท

- แปลภาษาญี่ปุ่น แปลภาษาจีน แปลภาษาเกาหลี แปลภาษาเยอรมัน แปลภาษารัสเซีย แปลภาษาสเปน
แปลภาษาฝรั่งเศส และแปลภาษาอื่นๆ
  แปลพร้อมรับรองคำแปล เริ่มต้นที่หน้าละ 900 บาท
ไม่ต้องรับรองคำแปล เริ่มต้นที่หน้าละ 800 บาท
 
ทั้งนี้ ราคาค่าบริการ แปลเอกสาร จะขึ้นอยู่กับขนาดของตัวอักษร จำนวน เนื้อหาและความยากง่ายของเอกสาร
ดังนั้นทางเราจึงจำเป็นต้องเห็นเอกสารทั้งหมดเพื่อการคำนวณราคาที่ถูกต้อง 

อัตราค่าบริการดำเนินการ รับรองเอกสาร โดย กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
ค่าดำเนินการครั้งละ 1,500 บาท ไม่รวมค่า แปลเอกสาร และค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร โดย กระทรวงการต่างประเทศ
(โทรติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน)

อัตราค่าบริการ รับรองการแปล รับรองเอกสาร โดย ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม และ Notary Public
(โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน)

อัตราค่าบริการล่ามภาษาต่างๆ
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ชั่วโมงละ 1,000 – 2,000 บาท
(โทรติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน)

อัตราค่าสอนภาษาต่างประเทศ
(โทรติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน)

ท่านสามารถชำระค่าบริการโดย
1. เงินสด

2. เช็คเงินสด
3. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วแฟกซ์ หลักฐานการโอนเงิน (pay-in slip) มาที่หมายเลข 02-375-9183
    หรือส่งอีเมล์แนบไฟล์สแกนมาที่ Ltcbes@gmail.com     Online: 1 Visits: 170,061 Today: 17 PageView/Month: 1,553