แปลเอกสาร แปลภาษา รับแปลเอกสาร รับรองการแปล รับรองเอกสาร Translation Service โดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม Nortary Public และ B.E.S. โทร 064-4265462
  |  
 

รับสมัครนักแปลทุกภาษา - ทุกสาขา

ต้องการด่วน !!!   นักแปลภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ไทย / ไทย-อังกฤษ) ด้านกฎหมาย ภาคธุรกิจ และการเงิน


คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

  2. อายุ 33 ปีขึ้นไป

  3. มีความเชี่ยวชาญในภาษาและสาขาที่สมัครเป็นอย่างดี

  4. มีประสบการณ์การแปลไม่ต่ำกว่า 5 ปี

  5. มีความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา

  6. เป็นผู้ค้นคว้าใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ


หลักฐานการสมัคร

1. ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. หลักฐานการศึกษา

5. ผลงานการแปล


ส่งเอกสารมาได้ที่

E-mail:               Ltcbes@gmail.com

ติดต่อ                  คุณดวงตา  โทร 064-4265462Online: 1 Visits: 347,922 Today: 108 PageView/Month: 6,452